Bestuur

Roland Eijbersen

voorzitter

Algemeen beleid en dagelijkse leiding

René Peters

Penningmeester

Financiële administratie, begroting en beled

Anja van Kempen

Secretaris

Jetty Janssen

Bestuurslid

Aandachtsgebied 'ouderenadviseurs'

Paula van Rensch

Bestuurslid PR & Communicatie

Aandachtsgebied 'Graag Gedaan'

Rien Krol

Bestuurslid ICT & Projecten

0486-729004
ma t/m vr 9:30 - 12:30